Det vi kan dele, kan vi hele

så lad os tale om det