_1320487

Jeg kan tilbyde

I supervision med mig tilbyder jeg:
  • Almindelig sagssupervision og supervision på samarbejdsrelationer, arbejdsforhold og virksomhedsdrift etc.
  • Kollegial supervision
  • Individuel supervision

Min tilgang Supervision er en målrettet og delvist struktureret samtale. Samtalen vil foregå på aftalte præmisser og med klare forventninger til et konkret udbytte, du kan anvende i dit professionelle virke. Supervision vil altid blive tilpasset dine/gruppens behov. Antallet af samtaler og tidsintervallet imellem supervisionerne tilpasses ligeledes efter behov og ønsker. Pris: Prisen for supervision ligger mellem 800 kr og 1000 kr i timen Der gives rabat til unge, studerende og pensionister.

Du kan forvente at få

Supervision

Hos Refleksionshuset.com kan du få individuel supervision og gruppesupervision. – både enkeltstående sessioner og supervisionsforløb. Gruppesupervisioner vil i reglen altid afholdes på arbejdspladsen.

Supervision skaber vidensdeling på tværs, hvor I drager nytte af hinandens potentialer og deler viden til gavn for jeres faglige fællesskab. Supervision optimerer altså jeres faglige kommunikation og giver løsnings- og handlingsmuligheder i svære situationer.

Supervision giver mulighed for et helt særligt læringsrum. Her åbnes der op for en læreproces, hvorigennem du og gruppen, øger jeres faglige og personlige kvalifikationer -og lærer at udnytte disse bedre.