Hvordan kan terapi

hjælpe dig?

Jeg tilbyder følgende terapiformer

Individuel Terapi

Jeg tager udgangspunkt i den narrative tilgang i mine samtaler. At arbejde ud fra en narrativ tilgang betyder, at jeg hjælper dig til at se på de historier, der er omkring dig. Sammen ser vi på de fortællinger, tolkninger og konklusioner, vi har om os selv, eller som andre har om os. I samtalen møder jeg dig med nærvær og respekt. Tryghed og tillid er nøgleord i samtalen hos mig og jeg giver dig udelt opmærksomhed på din historie, dit liv og det der er vigtigt for dig. At følges med mennesker et stykke vej er for mig givende og værdifuld. Det er inspirerende og magisk at følges med mennesker for en stund, indtil de er klar til at sige farvel – fordi de, i terapien, har fået øje på nye veje at gå i livet. Jeg har gennem mit arbejdsliv erhvervet mig stor erfaring i samtaler med mennesker i alle aldre. Jeg gør meget ud af at få dig til at føle dig tryg. Terapi er også muligt for dig, der “bare” er nysgerrig på dig selv og på dit liv. En personlig udvikling, hvor det er muligt at opleve og udvikle sig selv, som man er på godt og ondt.

Pris: 60 minutters individuel terapi kr. 800,-
*Der gives rabat til unge, studerende og pensionister.

Personlig Udvikling

Terapi er også muligt for dig, der “bare” er nysgerrig på dig selv og på dit liv. En personlig udvikling, hvor det er muligt at opleve sig selv, som man er på godt og ondt.

Pris: 60 minutters individuel terapi kr. 800,-
*Der gives rabat til unge, studerende og pensionister.

Forhold

Jeg hjælper også med dine forhold. Om det er forældreskab, skilsmisse eller noget helt tredje, så kan vi snakke om det.

Pris: 60 minutters individuel terapi kr. 800,-
*Der gives rabat til unge, studerende og pensionister.

Parterapi

Med parterapi kan I få en bedre forståelse for hinanden, redskaber til bedre kommunikation og en mulighed for at komme tættere på hinanden. Her kan også være tale om forældre/barn, søskende eller anden relation.

Pris: 90 minutters par/relationsterapi kr. 1000,-
*Der gives rabat til unge, studerende og pensionister.

Jeg kan hjælpe dig på vej,
men skridtene tager du selv

Terapien former sig som en almindelig samtale, dog med den forskel, at samtalen er koncentreret om de ting i dit liv, der er svære for dig, og at du hjælpes til at fastholde din opmærksomhed på centrale og dybereliggende dele af dit liv. Emnerne i terapierne er alt, hvad der har betydning for dig – og udgangspunktet er dine personlige oplevelser af, hvad det vil sige at være dig, både alene med dig selv og sammen med andre.

Hvad kan parterapi hjælpe med?

I parterapien får I mulighed for at udforske det, der er svært og smertefuldt for jer. Jeg er en nærværende, empatisk og professionel terapeut, der er god til at skabe et rum, hvor I kan opleve tryghed og tillid. Jeg ser, hører og hjælper jer begge

I parterapien vil I få redskaber til at kommunikere tydeligt, opmærksomt og empatisk. I vil få nye indsigter og nye perspektiver på jer selv og hinanden. I vil få blik for nye udviklingsmuligheder.

Der kan være mange årsager til, at I tænker, at parterapi kunne være relevant for jer.

Det vigtigste er, at I har et ønske om forandring. Tag det, I mærker alvorligt og tag ansvar for jer selv, for hinanden og for parforholdet.

Jeg giver jer konkrete redskaber til at skabe den udvikling, I ønsker jer.

Jeg oplever, at mange par har opgivet at kommunikere med hinanden, og når de taler sammen, ender det ofte med kamp og en efterfølgende oplevelse af håbløshed, som er meget tung at være i. Nogle par har bare helt opgivet; de lader stå til og kører på autopilot.

Måske lever I hvert jeres liv, mens selve parforholdet er blevet glemt.

Parterapi giver mulighed for at tage ansvar for de destruktive (tilknytnings)mønstre, som kan være drænende, og som giver stor modløshed. Samtidig vil terapien give en indsigt i ens egne mønstre og i den andens. Ofte reagerer vi nærmest som en robot, der er kodet; vi gentager konflikterne igen og igen, indtil vi helt opgiver. Det er denne fejlkodning, vi identificerer i parterapien; og I får nogle helt konkrete redskaber, som kan hjælpe jer til at udvikle et kærlighedsfuldt og meningsfuldt liv sammen igen. I parterapien kan I få hjælp til at genfinde kontakt med hinanden.

Mine klienter siger

Nogle gange kan det være svært at overtale sin partner til terapi

Det er min erfaring, at et individuelt forløb kan gøre dig mere bevidst om dine behov, dine grænser og din længsel. Et individuelt forløb kan styrke dit selvværd. Få kontakt med din dybeste længsel og få kommunikeret den klart og tydeligt ud. Når du tager ansvar, vil du opleve en stor styrke samt en fornyet energi. Den fornyede energi kan have en afsmittende effekt på din partner og på jeres forhold.

Et ordsprog siger, at hvis man altid gør det samme, så får man det samme resultat.

Parterapien kan føre til tillid, intimitet, samhørighed og ikke mindst glæde ved at dele sit liv med sin partner. Det er fundamentet for at få et godt og varigt parforhold.

Ofte prøver man forgæves at ændre på sin partner, men det kan let skabe konflikter eller give andre problemer.

I parterapi er det vigtigt, at I begge er indstillet på at tage ansvar for at skabe bevægelse i parforholdet i en positiv retning. Det er ikke kun den ene, der skal forandre sig. Det er begge, der skal udvikle sig. Derfor handler det ikke om at få ret, gøre den anden til skurken eller vinde en kamp. Villighed til at forstå sin partner, tage rimelige hensyn og stå ved sig selv er nøglen til et godt parforhold.

Som to individer, der har valgt at leve som par, har man ofte forskellige behov, værdier og ønsker til parforholdet. Det kan let give smertefulde sammenstød. Det kan være økonomi, opdragelse af børn, sexlyst, hverdagslogistik eller noget helt andet.

Man er sjældent bevidst om, hvilke værdier eller reaktionsmønstre, der styrer én, fordi meget af det er med ”hjemmefra”. Disse mønstre kan parterapi være med til at kortlægge og ofte er det vores tilknytningsmønstre der ubevidst skaber uhensigtsmæssige reaktionsmønstre i parforholdet.

 I bliver, i terapien, mere bevidste om hinandens følelser og behov og når dette sker, får i hver især lyst til at lave kompromisser, hvor begges behov og ønsker tilgodeses.

Som terapeut vil jeg guide jer til indsigt i gentagelsesmønstre og ikke mindst hjælpe jer med at bryde dem. Det kan være mønstre, der skaber konflikter og dræner jeres energi og kærlighed. Formålet er, at I får mere af alt det, I dybest set ønsker jer, men også en realistisk forventning til, hvad der kan lade sig gøre i netop jeres relation.

Jeg hjælper jer, nænsomt og med respekt for jer begge, til et nyt ståsted. Et ståsted, hvor I får nye perspektiver og redskaber til at (gen-)finde kærligheden og glæden ved hinanden og jeres parforhold.

Ofte brugte temaer i parterapien

  • Konflikter
  • Ingen energi i parforholdet
  • Dine, mine og vores børn
  • Magtkampe
  • Manglende Intimitet og kærlighed
  • Jalousi/Utroskab
  • Sexafhængighed eller manglende sexlyst