Støttet og overvåget samvær

Jeg har en socialfaglig baggrund og har erfaring i arbejdet med familie og børn.

Jeg kan være behjælpelig med at iværksætte støttet eller overvåget samvær enten i hjemmet, i plejefamilien eller i samværslokaler.

Der afsættes tid til feedback til forældrene efter endt samvær. Ofte er feedforward også oplagt, således at forældrene er forberedte på et godt samvær med deres barn/børn.

Der kan udarbejdes rapporter efter kommunens behov.

Pris: Aftales individuelt, alt efter opgavens omfang